Tumblr Mouse Cursors
hinaHANNAHp kita.

hinaHANNAHp kita.

Nasasaktan talaga ako. Pang-ilang beses na nila tong ginagawa sakin. Oo, maliit na bagay lang. Hindi nila ako niyayaya pag aalis sila. Pero kasi masakit un sa part ko. Sila sila lang ung nagyayayaan eh. Para bang wala kaming pinagsamahan ng 4 years. Well, sabi nga nila wala yan sa tagal ng pinagsamahan. Pero hindi man lang ba nila ako maalala? 

I really don’t get it why and how can other people throw away some friends just like that. We aren’t just ordinary friends. Well, maybe for me, they’re not just my friends. We WERE super close kaya BEFORE. PAST TENSE.

Parang wala silang panghihinayang. Toxic ba ako para sa kanila? Parang sinasadya pa nilang ipakita sa akin eh. Ang sakit lang talaga. Sobra.

6 years ago today, something began. It lighted a fire in us. I wonder if they remember. I can still remember almost everything. How happy we were. How fun it was.

Madalas, pinagpipilitan natin na makuha natin agad ang mga bagay na gusto natin. Madalas, wala ito sa tamang panahon. Magppray tayo na sana makuha natin ito, makuha natin yon, tapos pag hindi natin nakuha agad, magagalit tayo sa Diyos na parang mas marunong pa tayo Sa Kanya. Ang hindi natin maintindihan, hindi pa pala natin dapat makuha ang bagay na hinihingi natin. Hindi dahil hindi tayo deserving kung hindi dahil wala pa sa tamang oras. Sabi nga, God’s timing is perfect. He is never too late nor too early. 

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter