Tumblr Mouse Cursors
hinaHANNAHp kita.

hinaHANNAHp kita.

Kaboses ni tito jhay ung mama sa fx kanina. Nakakamiss

Sana tama ang decision ko na wag ituloy ung application ko sa Japan. I passed daw the preliminary screening. Alam ko hnd un big deal. Madami naman pumapasa sa ganun. Pero kse chance na sana eh. And it’s Japan. Sobrang gusto ko dun. Sana tama na pinili ko munang mag-aral.

me when i over think things (via stay-impure)

(via intoxicated-w1th-sadness)

Fall in love with someone who wants you, who waits for you. who understands you even in the madness; someone who helps you, and guides you, someone who is your support, your hope. fall in love with someone who talks with you after a fight. Fall in love with someone who misses you and wants to be with you. Do not fall in love only with a body or with a face; or with the idea of being in love

"Big deal kay Lord ang lovelife mo."

- Ptra. Nashee

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter